Lifetime doživotní aktualizace

Jde o aktualizaci mapových podkladů nebo rozšíření o další mapy. Často podmíněno registrací na serveru, jde de facto o bezplatné obnovování údajů po celou dobu životnosti této elektroniky.