Ukazatel povolené rychlosti

Navigace může upozornit, že nejedete právě předpisově a hrozí vám pokuta. Proč se nenechat varovat, když je tu ta možnost?